Co proponujemy
Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji projektu pt. "Bezpieczna pożarowo szkoła", czego wynikiem będzie obszerna kampania edukacyjna w wybranych placówkach szkolnych na terenie całego kraju.
Szkolenia dla biur projektowych, administratorów i zarządców budynków i obiektów budowlanych w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej.
Wdrożenie projektu "czujnik (detektor) stężenia tlenku węgla (CO) w każdym mieszkaniu, w którym to może wystąpić potencjalne źródło tegoż związku".

Plany na przyszłość
Kolejnym projektem planowanym do realizacji będzie wydanie serii poradników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed wybuchem w wybranych grupach obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnej wiedzy technicznej na podstawie standardów i wytycznych innych krajów, w tym między innymi NFPA,VDI, VDS.realizacja: michal.markowski@firetop.pl