IFOA - International Fire Officers Association jest organizacją zrzeszającą specjalistów i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przed wybuchem oraz projektowania technicznych systemów zabezpieczeń przed pożarem i wybuchem.
O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy oficerów Państwowej Straży Pożarnej, którzy w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe i zaangażowanie chcą popularyzować wiedzę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej wśród grup zawodowych i społecznych, jak również powodować wzrost jakości usług oferowanych przez firmy działające w branży bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed wybuchem na świecie.

Cele stowarzyszeniarealizacja: michal.markowski@firetop.pl